Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-544

Kontrola glavnih projekata modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške  u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti i međuutjecaja sa susjednom građevinom nasipa

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-386

Idejni projekt izgradnje sustava zaštite od poplava naselja Punitovci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-596

Radovi na uređenju dvorane 102 na 1. katu upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-298

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra južnog dijela Vranskog polja k.o. Pakoštane i k.o. Vrana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/137

Uređenje vodotoka Topličina - Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole sa definiranjem i modeliranjem manipulacije zapornicom na taložnici od km 2+900 do km 5+300 sa elaboratima zaštite okoliša

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/134

Uređenje potoka Črnec - Velika Ves - Grad Krapina od km 2+728,0 do km 5+268,0 - Idejno rješenje sa ishođenjem lokacijske dozvole

Stranice