Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-32

Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/517

Uređenje bujice Ričevica uzvodno od brze ceste -  glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/658

Analiza oborina na pilot područjima u Istri i Zagrebu (Projekt RAINMAN)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/281

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz Našičku rijeku od km 0+000 do 2+770

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/25

Rekonstrukcija nadstrešnice na parkiralištu ispostave Raša - Boljunčica u Labinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-128

Konsolidacijski pragovi na bujici Dol - tehnička dokumentacija održavanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/499

Izrada idejnog projekta uređenja potoka Velika voda u Stonu

Stranice