Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-118

Projekt sanacije paralelne građevine na rijeci Uni u Hrvatskoj Dubici - povrat u priješnje stanje (geodezija, projekt)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-315

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa za perilice lab. posuđa  u 2018 g.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-704

Parcelacijski elaborat za rekonstrukciju lijevoobalnih savskih nasipa između Hruščice i Dubrovčaka, dionica Hrušćica - Nartski Novaki u dužini 7 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ 2018/5

Usluge arheološkog rekognosciranja terena na katastarskim česticama građevine sustava navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN IŽ 2018/2

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Červar Porat - Bašarinka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-389

Idejni projekt ustave Stara Drava u Bilju

Stranice