Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-407

Izrada elaborata zaštite okoliša za uređenje potoka Makojišće u naselju Možđenec i Grana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-703

Izgradnja prijelaza na vodotoku Žestilovac u km 0+010 i 2+380 u sklopu EU projekta ForestFlow u Vukovarsko- srijemskoj županiji

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-64

Usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija - VGI Veliko Trgovišće

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-60

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-118

Projekt sanacije paralelne građevine na rijeci Uni u Hrvatskoj Dubici - povrat u priješnje stanje (geodezija, projekt)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-315

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa za perilice lab. posuđa  u 2018 g.

Stranice