Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-388

Idejni projekt uređenja retencijskog prostora bujice Zmajevac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-387

Idejni projekt akumulacije Divlja dolina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-245

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 3: područje maloga sliva Orljava-Londža

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-325

Izrada studije za glavnu ocjenu prihvatljivosti  zahvata za ekološku mrežu "Sanacija l.o. Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-598

Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim pizometrima (2018)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-597

Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode (2018)

Stranice