Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-702

Idejni projekt akumulacije Gornja Motičina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-609

Vodoistražni radovi - dopuna  operativnog monitoringa na izvorištu Sašnjak  (izrada dubokih piezometarskih bušotina)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-683

Magnetometrija-mjerenja magnetometrom-trasa nasipa uz Koranu i Mrežnicu (k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj)

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-512

Izrada glavnog projekta regulacije odvodnog kanala od ušća GOK-a na km 0+000,00 do izvora Zvizda na km 0+820,00 u južnom dijelu studenačkog polja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN2018-248

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 20: područje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim međudržavne rijeke Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-249

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 21: područje maloga sliva Trnava, osim međudržavnih rijeka Mure i Drave

Stranice