Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-71

Regulacija dijela bujice Sv.Bartol - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-70

Regulacija dijela bujice Jaškovica - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-669

Usluga praćenja aktivnosti za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva GDPR uredbe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-288

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Bistru Đurđevačku u k.o. Đurđevac, k.o. Severovci i k.o. Novo Virje

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-664

Nabava promotivnog materijala za Svjetski dan voda 2018. - nabava majica, kapa i torbi s uslugom tiskanja loga Svjetskog dana voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-663

Tisak edukativnog i promidžbenog materijala - Tisak četiri vrste edukativnih slikovnica Hrvatskih voda (poplave, zaštita voda i korištenje voda)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-638

Usluge organizacije radionica za promociju predavanjima Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda s pripadajućim građevinama

Stranice