Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-255

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 30: područje maloga sliva Matica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-254

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28: područje maloga sliva Cetina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-252

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 26: područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-530

Rekonstrukcija postojećeg propusta na bujici Zmijavac u Muću - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-571

Nabava, isporuka i montaža opreme za uspostavu automatske dojave podataka (AVS) nove hidrološke postaje u Lipovcu, za provođenje obrane od poplava u sklopu Projekta ForestFlow u VSŽ

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN BPŽ- 2018/2

Usluge Koordinatora II zaštite na radu u tijeku građenja sustava javnog navodnjavanja Orubica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-214

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Biđ-Bosut

Stranice