Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-246

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 13: Južni dio područja maloga sliva Zagrebačko prisavlje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-46

Održavanje i nadogradnja  sustava za upravljanje mobilnim uređajima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-285

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vojlovica od km 0+000 do km 6+560

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-280

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Kervež

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-377

Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 - Izrada idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole sa geodetskim i geomehaničkim istražnim radovima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-381

Zaštita desne obale grada Pakraca od bujičnih voda - Izrada projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-331

Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad izgradnjom akumulacije Švajcarija

Stranice