Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-662

Izmještanje srednjenaponskog čeličnog električnog stupa sa betonskim temeljem na trasi regulacije rijeke Pakre - izvođenje radova

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-137

Tehničko promatranje brana Opatovac i Čitluk

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-666

Analiza protočnosti rijeke Drave na području repa akumulacije HE Čakovec i mostova kod Varaždina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-136

Tehničko promatranje brana Borovik i  Koritnjak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-16

Usluga sanacije i popravaka aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-413

Geodetski elaborat izvedenog stanja kanala Marada

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-412

Geodetski elaborat izvedenog stanja kanala Brod Vaška

Stranice