Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-665

Projekt uklanjanja stambenih i gospodarskih građevina radi gradnje nasipa uz Mrežnicu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-663

Idejni i glavni projekt regulacije korita vodotoka Stara Subocka od kmp 7+720 do kmp 7+960

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-83

Potok Horvatska (erozija klizišta) na stac.7+070,00 - 7+430,00 i 7+810,00 - 7+980,00 - (Elaborat tehničkog održavanja + EZO)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-82

Rijeka Krapina (Veliko Trgovišće) na stac. 19+140,00 - 22+450,00 - (Elaborat tehničkog održavanja + EZO)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-77

Klaonički potok (Veliko Trgovišće) - (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) uz ul. Kardinala A. Stepinca sa dijelom klizišta na stac. od km 1+400,00 – 2+450,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-696

Elaborat tehničkog održavanja + EZO, Rijeka Zelina km 18+140-18+360, uz parcelu k.č. 48/1 k.o. Blaževdol, te ostala tehničke dokumentacija

Stranice