Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-194

Sanacija pogonskog mehanizma ustave Krnjak na spojnom kanalu Karašica-Drava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-338

Analiza biološke metode za ribe u vrlo velikim rijekama;

analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-433

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja obuhvatnog kanala Srednja Mirna dužine 5 km na području k.o. Oprtalj, k.o. Završje i k.o. Kostanjica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-157

Ispitivanje dinamičkog stanja crpnih agregata crpnih stanica na vodnom  području Jadranskog sliva i sliva Dunava mjerenjem vibracija sa frekventnim analizatorom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-432

izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja kanala rijeke Mirne dužine 10 km na području k.o. Motovun, k.o. Brkač,k.o. Vižinada, k.o. Završje i k.o. Kostanjica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-71

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Stranice