Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-824

Evidentiranje vodnog dobra uz potok Karašica u  k.o. Draž, Branjina i Luč, novelacija geodetskog elaborata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-607

Izvori Jaruga i Torak - novelacija elaborata zona sanitarne zaštite

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-819

Projekt sanacije paralelne građevine na rijeci Uni u Hrvatskoj Dubici - povrat u priješnje stanje (geodezija, projekt)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-771

Glavni i izvedbeni projekt uređenja vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-334

Stručni, geodetski i  geotehnički nadzor  i  koordinator II zaštite na radu tijekom izvođenja radova I etape "Sustav zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-336

Pružanje usluge arheološkog nadzora tijekom izvođenja radova I etape "Sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka" u k.o. Stružec i k.o. Potok

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-182

Tehničko promatranje lijevoobalnog savskog nasipa - Račinovci, Rajevo Selo, Štitar, Babina Greda s izradom geodetskog elaborata

Stranice