Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-380

Nabava sustava za upravljanje softverskom imovinom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-332

Parcelacijski elaborat za uređenje potoka Črnec od rkm 2+725 do rkm 5+268, u K.o. Krapina Jug i K.o. Krapina-grad

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-142

Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2020.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-62

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGO Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-63

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-64

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buzet 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-65

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice

Stranice