Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN

Projekt sanacije gravitacijske odvodnje koritom Drenovače kroz Drenovce

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-39

Najam, pranje i glačanje uniformi za osoblje kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-13

Usluga sanacije i popravaka aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-553

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preljeva Bazjaš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-377

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Pasjak od stac. 0+000 do stac. 1+500

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-376

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čađavica od stac. 0+000 do stac. 1+500

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-542

Sanacija obale kanala Sija u Šumetu  - građenje

Stranice