Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-356

Usluga zbrinjavanja otpadnih kemikalija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-580

Projekt FRISCO2.2 - RP C - Tehnička pomoć i troškovi  komunikacijskih aktivnosti

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-37

Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije, VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-59

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "LONJA-TREBEŽ" U KUTINI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-297

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra za potok Štefanovec u K.o. Markuševec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-678

Nabava interaktivnih ekrana

Stranice