Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-679

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-202

Nabava modula  Z30

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-201

Nabava CBS uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-603

Popravak zgrade Centralnog skladišta obrane od poplava Sektora B u Osijeku

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-616

Idejno rješenje izmuljavanja vodotoka Virovi između dva mosta Otok - Bošnjaci u duljini 3,5 km - II. etapa

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-459

Glavni projekt uređenja potoka Košćevec u Varaždinskim Toplicama

Stranice