Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-609

Geodetski elaborat za potrebe uređenja vodotoka Bašćice od ušća u stac. 0+000 do jtc u stac. 0+900

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-84

Potok Kosteljina na stac. 1+800,00 - 3+000,00-izrada elaborata tehničkog održavanja i elaborata zaštite okoliša

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-86

Potok Pinja  „Rusan“ (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) od stac. km 5+700,00 - stac. km 5+850,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-653

Rijeka Krapina - zabok, st. 28+200 - 32+500 - izrada elaborata zaštite okoliša

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-126

Elaborat održavanja - uređenje nasipa i deponija uz Zapadni lateralni kanal Biđ polja od km 8+000 do km 13+400, L=5,4 km na području BPŽ

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-161

Popravak kompletne tablaste zapornice s mehanizmom za dizanje zapornice USTAVA NA VUČICI (RIBNJAK GRUDNJAK), RKM 57+430

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-679

Servis, nabava i ugradnja automatskih čepova na području VGI Donji Miholjac

Stranice