Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021/770

Usluga upravljanja arhivskim gradivom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-462

FORMURA - Nabave opreme za centar obrane od poplava u Varaždinu - TV, dron, GPS uređaj, projektor

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-761

Zamjena dotrajalog dizala u poslovnom prostoru VGO Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-420

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Liščak

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-713

Usluge tehničke pomoći pri obavljanju računovodstvenih poslova i izradi izvještaja po pravilima
proračunskog računovodstva u programskom sustavu POINT, usluge računovodstvenog
i poreznog savjetovanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-419

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Vratolom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-355

Analiza mogućnosti dobave vode u novi Ribnjak na području Bebrine pomoću CS Migalovci

Stranice