Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-318

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra rijeka Mirna od km 27+270 do km 32+486 na području k.o. Buzet, k.o. Sovinjak i K.o. Zrenj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-316

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog područja i geodetskog elaborata za evidentiranje vodnog dobra vodotoka Dubračina od km 2+817 do km 7+023 na području k.o. Grižane i k.o. Belgrad

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-450

Recenzija projekta Akumulacija/retencija Lapovac I (novelacija projekta)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-43

Licence, tehnička potpora i održavanje sustava za arhiviranje i sigurnosnu pohranu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-346

Nabava različitih standarda za plinsku i tekućinsku kromatografiju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-19

Nabava i ugradnja sjenila (pokretnih žaluzina) na istočnom pročelju poslovne zgrade VGO DUNAV I DONJA DRAVA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-214

Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim pizometrima (2019)

Stranice