Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-568

Nadzor nad izgradnjom UPOV-a Brod Moravice-Skrad 1800 ES

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-567

Nadzor nad izgradnjom UPOV-a Fužine 2400 ES

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-716

Glavni i izvedbeni projekt Podcentra za obranu od poplava u Podunavlju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-749

Idejni projekt uređenja vodotoka Bašćice od ušća u stac. 0+000 do jtc u stac. 0+900

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-375

Glavni i izvedbeni projekt potoka Stublovac i Potočani

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-180

Tehničko promatranje nasipa Gornje Mekušje nasipi II , III i V etape 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-181

Određivanje, stabilizacija i mjerenje geodetske mreže za praćenje pomaka na lijevoobalnom zaštitnom nasipu rijeke Save na području malog sliva Biđ-Bosut, s izradom geodetskog elaborata

Stranice