Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-87

Potok  Topličina (Elaborat tehničkog održavanja + EZO), cca 6 erozija po 50-70m od stac. km 7+565,50 -  stac. km 9+988,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-290

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Banovina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-294

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Subocka-Strug

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-575

Idejni projekt Izgradnja Školskog kanala u Lipovljanima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-141

Obnova geodetske mreže s izradom izvještaja o provedenom mjerenju, na vodnim građevinama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO-a za Dunav i donju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021_288

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Lonja-Trebež

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021_524

Idejni projekt uređenja vodotoka Turnuški od 0+000 do 4+150

Stranice