Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-30

Usluga servisa i održavanja uređaja marke XEROX - ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-106

Zaštita od plavljenja dijela naselja Ripenda-Verbanci - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-17

odopolagački radovi (zamjena tepiha i parketa) u upravnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu-dvorana 244 i ured 213

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-221

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Subocka-Strug

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-216

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-220

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Šumetlica-Crnac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-219

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina

Stranice