Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-668

Zaštitne maske i rukavice

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-351

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodne građevine Grudnjak kroz ribnjak Grudnjak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-514

Idejni projekt za izgradnju retencije Žlebic

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-548

Usluge koordinatora zaštite na radu (KII) tijekom izvođenja radova na uređenju bujice Samogor

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-618

Projekt NATURAVITA - Nadzor nad bušenjem i sedimentološkim analizama istražno-piezometarskih bušotina na području PP Kopački rit- ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-45

Usluga upravljanja arhivskim gradivom

Stranice