Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-145

Projekt uređenja sedam bunara na području Općine Lovreč - tehnička dokumentacija održavanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-172 Kontrolna geodetska snimanja vodotoka i vodnih građevina za potrebe poslova održavanja na području VGO Sjeverni Jadran

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/70

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/45

Licence za antivirusne programe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-508

Zaštitno arheološko istraživanje za zahvat "Izgradnja lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice i crpne stanice Glogova "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-384

Stručni i tehnološki nadzor tijekom izgradnje sifona Kosača na spojnom kanalu

Stranice