Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-377

Sanacija lijevog unskog nasipa-zida od kmn 5+109,50 do kmn 5+965 - Izrada idejnog projekta za ishođenje Lokacijske dozvole sa geodetskim i geomehaničkim istražnim radovima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-381

Zaštita desne obale grada Pakraca od bujičnih voda - Izrada projektne dokumentacije za ishođenje Lokacijske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-331

Stručni nadzor  - geodetski nadzor nad izgradnjom akumulacije Švajcarija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-460

Stručni geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje mat. i usluge zaštite na radu radova zaštite naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave - zaštitni i usporni nasip

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-519

Uređenje desne pritoke Rupotinske bujice u Solinu (uz kuću Gizdić)  - idejni i glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-508

Izrada glavnog projekta Sanacije lijeve obale kanala Glavina Vrljika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-503

Izrada idejnog projekta uređenja potoka Bresi

Stranice