Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-218

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Biđ-Bosut

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-12

Usluga čišćenja (staklene površine, Hunter-Douglas žaluzine, aluminijske stijene i sl.) u objektu Hrvatskih voda, Ul. grada Vukovara 220 i prostoru GVL-a na Hrušćici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-599

Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole zaštite i izmicanja elektroničke komunikacijske infrastrukture EKI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-489

Usluge voditelja projekta na izgradnji crpne stanice Teča

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2020-223

Tehnički nadzor nad hidrogeološkim istraživanjima za potrebe izrade detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Belica - I. faza (istražno-eksploatacijski zdenac s probnim crpljenjem)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-517

Stručni, geodetski i geotehnički nadzor sa kontrolom kvalitete ugradnje mat., koordinator ZNR nad izgradnjom zaštitnih hidrotehn. objekata za obranu od poplave na lijevoj i desnoj obali rijeke Gline

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-429

Stručni građevinski nadzor građenja tijekom izvođenja radova (Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica)

Stranice