Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-54

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ILOVA-PAKRA" U DARUVARU

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-33

Usluga sevisa i održavanja uređaja marke XEROX -  ugovor o održavanju uređaja po FSMA sustavu, VGO SJEVERNI JADRAN

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-453

Izrada glavnog projekta za  "Stabilizacija lijeve obale Dobre u Grdunu, od zajedničkog interesa s HEPom",  plana izvođenja radova od imenovanog koordinatora II i tendera za nabavu radova

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-13

Soboslikarski radovi u upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-808

Uređenje sanitarnog čvora u upravnoj zgradi VGO za Muru i gornju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-809

Ugovor o uslugama stručnog projektantskog nadzora nad radovima na uređenju obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-353

Kontrola gravnog projekta za rekonstrukciju nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek-Suša

Stranice