Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-133

Instrumentalno seizmičko opažanje na lokaciji brane Ričice za razdoblje 2020. - 2021.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-110

Regulacija dijela bujice Vrh 2 u Ravnoj Gori - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-109

Regulacija dijela bujice Lazi u Tršću - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 202-132

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice za razdoblje 2020. - 2021.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-552

Izrada glavnog projekta uređenja bujice Župićev potok

Stranice