Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-430

Stručni geodetski nadzor nad izvođenjem radova sa izradom snimke izvedenog stanja i izradom elaborata za upis u katastar i zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda (Regulacija Orljave)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-432

Usluge Kordinatora  tijekom izvođenja radova(Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-431

Stručni geotehnički nadzor s kontrolom kvalitete ugradnje materijala tijekom izvođenja radova (Regulacija Orljave na području Ciglenika i Bečica).

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-516

Geodetski elaborat za upis u katastar i upis u zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda - naselja Gradac i grad Pleternica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-256

Nastavak vodoistražni radova na kaptaži Koretići u Samoboru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-347

Geodetski elaborat evidentiranja vodnog dobra uz vodotok Vučica kroz ribnjak Grudnjak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-130

Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r Drave od rkm 217-183 km

Stranice