Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-6

Sredstva za čišćenje uredskih prostorija, materijal za higijenske potrebe i njegu VGO JUŽNI JADRAN i ispostave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-531

Hidrotehnički radovi na području Aljmaškog rita - uređenje Sarvaške bare

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-181

Sanacija fasadne stolarije, ulaznih vrata strojarnice i sanacija ravnog krova crpne stanice Košutarica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-612

Tehnički nadzor nad hidrogeološkim istraživanjima za potrebe izrade detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Belica - I. faza (istražno-eksploatacijski zdenac s probnim crpljenjem)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-239

Nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata za 2020

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-395

Zamjena parkirališnog sustava prepoznavanja registracijskih pločica automobila (kamere i IT sustav)

Stranice