Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-590

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve
Direktive o staništima za zahvat ''Zaštita Hrvatske Kostajnice od visokih voda rijeke Une“

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-609

Toaletni papir, papirnati ručnici i tekući sapun  za potrebe Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-312

Sliv Slanog potoka - novelacija idejnog rješenja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-595

Studija o utjecaju zahvata na okoliš za zahvat – akumulacija Šašika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-32

Usluge udaljenog podatkovnog centra (usluga najma prostora za smještaj ICT opreme i najma infrastrukture)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-582

Usluge stručnog nadzora tijekom izvođenja radova na uređenju vodotoka Mala Paklenica u Selinama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-513

Idejni projekt za Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima,vodotoka II reda u k.o. Vođinci,  od 2+927 do 3+180.

Stranice