Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-811

Idejno rješenje sustava obrane od poplava grada Zadra na slivu Ričine i Kvandove jaruge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-405

Izrada elaborata zaštite okoliša za uređenje bujičnih vodotoka u općini Martijanec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-779

Troškovi čišćenja i održavanja prostorija COP Županja, za razdoblje siječanj 2019. - prosinac 2019.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-796

Kontrola glavnog projekta za izgradnju retencije Lipovečka Gradna

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-814

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje građevine dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 8+650 do km 14+772 u katastru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-815

Nabava promidžbenog materijala za potrebe jačanja vidljivosti Hrvatskih voda kao PT2

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-257

Izrada geodetskog elaborata evidentiranja vodnog dobra za rijeku Lonju u K.o. Butkovec i K.o. Vinično

Stranice