Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-559

Zaštitni nasip oko benzinske postaje u Kninu - glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-38

Licence za AutoDesk proizvode

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-632

Konzervatorski elaborat za analizu ugroženosti potencijalnih arheoloških lokaliteta lokaciji lijeve obale rijeke Gline u Općini Topusko – državna granica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-523

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova "Sanacija obrambenog zida na lijevoj obali rijeke Kupe u Karlovcu- Obala Ivana Trnskog u dužini 300 m, od željezničkog mosta uzvodno "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-59

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIĐ-BOSUT" U VINKOVCIMA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-626

Izvođenje zaštite ST plinovoda i izmještanje zapora kod mosta preko Mrežnice na DC1 u Mostanju

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-131

Redovno tehničko promatranje brane Ričice i potencijalnog klizišta u zoni akumulacija Ričice (geodetski radovi) za razdoblje 2020. - 2021.

Stranice