Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-72

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-349

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa instrumenta  DIONEX u 2019 g.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-228

Mjerenje izdašnosti izvorišta Modro Oko

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-543

Uređenje bujice Puharića potoka u Makarskoj - glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-340

Stručni nadzor - Radovi sanacije krova iznad dvorane 28 poslovne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-628

Atestiranje posuda pod tlakom sustava automatskog gašenja požara plinom FM-200

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-38

Tisak edukativnog i promidžbenog materijala - Tisak edukativnih slikovnica Hrvatskih voda (poplave, zaštita voda i korištenje voda)

Stranice