Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-292

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Brodska-Posavina

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-85

Potok Krapinica u Dukovcu (erozija klizišta -tehničko rješenje sa geomehaničkim ispitivanjem + Elaborat zaštite okoliša) od stac. km 12+178,00 - stac. km 12+340,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-274

Fitosanitacija prostora crpne stanice Trilj

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-20

Soboslikarski i ličilački radovi  u VGI Kupa Karlovac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-655

Kava za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-13

Soboslikarski radovi - bojanje zidova upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Stranice