Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-287

Revizija i procjena informacijskih sustava upravljanja izvještajnim, financijskim i vodno-upravljačkim aspektima prema EU direktivama

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-99

Regulacija dijela kanala Brtonigla - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-98

Regulacija dijela bujice Moloni - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-372

Evaporator za FMS s 12 mjesta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-147

Uređenje potoka Ledenik od stac. 0+690 km  do stac. 1+470 km - tehnička dokumentacija održavanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-353

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa za perilice laboratorijskog posuđa  u 2019 godini

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-347

Nabava otapala kromatografske čistoće u 2019 godini

Stranice