Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-134

Redovno tehničko promatranje brane Vlačina (geodetski radovi) za razdoblje 2020. - 2021.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-572

Uređenje Sukošanskog potoka - idejni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-653

Zamjena parkirališnog sustava prepoznavanja registracijskih pločica automobila (kamere i IT sustav) - ponovljeni postupak

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-284

Izrada Studije za postupak Glavne ocjene zahvata potoka Ratković

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-649

Sanacija l. obale r. Une u Hrvatskoj Dubici –  studija utjecaja zahvata na ekološku mrežu i provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sa uključenim svim potrebnim ostalim troškovima - PONOVLJENI POSTUPAK

Stranice