Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-67

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGO Split

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-18

Sanacija i popravci aluminijske fasade poslovne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-381

Nabava sustava za tečaj i obuku u svrhu provedbe edukacije iz područja informacijske sigurnosti

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-374

Nabava održavanja, potrošnog materijala i servisa za perilice lab. posuđa  za 2020/2021 godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-380

Nabava sustava za upravljanje softverskom imovinom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-332

Parcelacijski elaborat za uređenje potoka Črnec od rkm 2+725 do rkm 5+268, u K.o. Krapina Jug i K.o. Krapina-grad

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-142

Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2020.

Stranice