Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-814

Izrada geodetskog elaborata za evidentiranje građevine dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja - Dionica od km 8+650 do km 14+772 u katastru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-815

Nabava promidžbenog materijala za potrebe jačanja vidljivosti Hrvatskih voda kao PT2

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-257

Izrada geodetskog elaborata evidentiranja vodnog dobra za rijeku Lonju u K.o. Butkovec i K.o. Vinično

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-812

Radovi na uređenju uredskih prostorija (soba 251) upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-403

Idejni projekt uređenja potoka Gliboki u naselju Rasinja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-53

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-51

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU

Stranice