Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-496

Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole - SANACIJA ŽUPANIJSKE CESTE 3253 I ODRONA OBALE LIJEVOG SAVSKOG NASIPA OD - kmn 25+700 – 26+300 U NASELJU KOŠUTARICA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-343

Izrada studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za planirani zahvat: Stabilizacija pokosa korita na dijelu vodotoka Mirna

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-578

Stručni nadzor  - građevinski nadzor, geodetski nadzor, geotehnički nadzor, strojarski nadzor, elektrotehnički nadzor i usluge Kordinator I nad izvođenjem svih radova na sanaciji CS Migalovci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-256

Zamjena unutarnje stolarije i fasadnog prozora na crpnoj stanici Puškaš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-182

Projektiranje grube rešetke i automatske hidraulične čistilice sa troškovnicima na CS Draž

Stranice