Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-579

FRISCO 2.2 - Usluge upravljanja i vođenja projekta - vanjska ekspertiza i usluge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-456

Idejni projekt rekonstrukcije i dogradnje nasipa Šemovec, duljine 2,5 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-321

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra lijeve obale rijeke Žrnovnice, k.o. Podstrana

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-622

Geomehanički istražni radovi na brani akumulacije Rasinja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-613

Nabava usluga redudantnog povezivanja Hrvatskih voda na internet

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-308

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Krajna  k.o. Brezovljani

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-283

Projekt FRISCO 1 - Usluga prijevoda teksta dokumentacije izrađene kroz Projekt Frisco1 sa/na engleski jezik

Stranice