Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-513

Idejni projekt za Zacjevljenje dijela korita Vođinački Rit u Vođincima,vodotoka II reda u k.o. Vođinci,  od 2+927 do 3+180.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-531

Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Kutleša potok u Pisku

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-577

Elektroinstalacijski radovi i ugradnja sustava video nadzora za skladište u Hrvatskoj Kostajnici

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-574

Nabava namještaja i opreme za vodočuvarnicu Goričan

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-587

Bravarsko-staklarski radovi - demontaža postojećih staklenih vrata s rešetkom, izrada i ugradnja novih ulaznih vrata (Al-staklo) te nabava i ugradnja barijere za kontrolu pristupa te povezivanje barijere i vrata na postojeći sustav

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-586

Nadogradnja aplikacije za kontrolu pristupa SiPass (instalacija nove verzije i izrada personaliziranog aplikacijskog modula za obradu radnog vremena)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-585

Godišnji kontrolni servis, popravci i intervencije i novelacije projekata izvedenog stanja  sustava vatrodojave i automatskog gašenja požara plinom, upravne zgrade Hrvatskih voda

Stranice