Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-110

Regulacija obuhvatnog kanala Bastija - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-572

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-570

Stručni nadzor nad izvođenjem radova „Izgradnje obaloutvrde na lijevoj obali Save u Galdovu"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-411

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra retencije Stara Drava u k.o. Bilje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-80

Potok Krapinica, erozije - klizišta, Sv. Kr. Začretje (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) na stac. km 7+500,00 - 8+000,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-79

Pritoka potoka Hum (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) na stac. km 0+000,00 - 0+160,00

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-495

Izrada Projektne dokumentacije za sanaciju ustave na rkm 50 rijeke Ilove

Stranice