Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-526

Zaštita Vrbničkog polja od poplavnih voda - izrada idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-608

GRAČAC - nastavak vodoistražnih radova

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-775

Zamjena neispravne protupanične rasvjete u upravnoj zgradi Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-806

Radovi na uređenju uredskih prostorija (soba 318) upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-264

Parcelacijski elaborat za regulaciju potoka Zlatarščica u K.o. Zlatar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-379

Uređenja potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole

Stranice