Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-62

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "BIĐ-BOSUT" U VINKOVCIMA

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-310

Geodetski elaborat izvedenog stanja vodne građevine Carev đol, s prijavnim listom, u k.o. Dugo Selo Lukačko cca 4,35 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-241

Analiza podzemnih trasiranja na području krša južno od Zrmanje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-506

Geodetski snimak izvedenog stanja i geodetski elaborat za upis u katastar i upis u zemljišne knjige ovjeren od strane područnog ureda.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-594

Idejno rješenje izmuljivanja vodotoka Virovi između dva mosta Otok - Bošnjaci u duljini 3,5 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-595

Elaborat uređenja kanala Panje 1 u Županji (zacjevljenje cca 200 m te izvedba obloge u naselju) dužine cca 1300 m

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-220

Dugotrajno probno crpljenje i opremanje zdenca
IB-3 na području Općine Trpanj

Stranice