Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-213

Usluge  jesenske i proljetne preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa, brana i akumulacija na području VGO Dunav i donja Drava

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-71

Usluge izrade projekata izvedenog stanja sustava za sigurnosnu (protupaničnu) rasvjetu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-68

Usluge čišćenja poslovnih prostorija  VGI  Zadar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-638

Uklanjanje-rušenje stambenog objekta i gospodarskih građevina na k.č. br.4013/1, k.o. Ciglenik (Lužanski) ulica Orljavska 3 prema troškovniku iz projekta.

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-185

Sanacija ograde oko crpne stanice Konjuša

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-654

Utvrđivanje zone onečišćenja ugljikovodicima desne obale Zrmanje nizvodno od Obrovca

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-419

Kontrola glavnog projekta za rekonstrukciju lijevoobalnih savskih nasipa na dionici Hrušćica - Nartski Novak

Stranice