Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-478

Glavni projekt uređenje potoka Drenovec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-309

Projekt sanacije crpne stanice Migalovci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-439

Odvodnja brdskih voda sliva kanala 1.1. u Novom Centru u Karlovcu - idejni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-306

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz potok Čitluk s pritokom Duboki potok k.o. Ilok

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-309

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja vodne građevine Gakovac, s prijavnim listom, u k.o.Bušetina i k.o. Stari Gradac cca 4,33 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-278

Usluga recenzije izrade općih tehničkih uvjeta u vodnom gospodarstvu(OTU) (izmjene i dopune)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-549

Projekt regulacije bujice Čečuk u Prološcu- idejni i glavni projekt

Stranice