Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-317

Deratizacija na objektima - crpne stanice, brane, ustave, prevodnice

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-742

Viševarijantno idejno rješenje s geotehničkim i geodetskim istražnim radovima nove trase desnoobalnog nasipa rijeke Kupe u Petrinji nizvodno od ušća Petrinjčice

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-78

Potok Žutnica, Žutnica 45 (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) na stac. od km 2+000,00 - 2+400,00

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-698

Autosampler za ionski kromatograf DIONEX 3000

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-596

Stručni nadzor nad izgradnjom nasipa za obranu od poplava dijela naselja Krvavac u općini Kula Norinska

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-565

Parcelacijski elaborat za nasip uz Bednju od ušća u Dravu do Kapele Podravske

Stranice