Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-13

Usluga sanacije i popravaka aluminijske fasade upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-553

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom preljeva Bazjaš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-377

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Pasjak od stac. 0+000 do stac. 1+500

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-376

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz vodotok Čađavica od stac. 0+000 do stac. 1+500

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-542

Sanacija obale kanala Sija u Šumetu  - građenje

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-477

Retencija Burdelj - glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-593

Elaborat analize usklađenosti u odnosu na zahtjeve Direktive o staništima za zahvat „Rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno- Stara Drenčina od 2+400 od 10+825''

Stranice