Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-94

Potok Radobojčica (Elaborat tehničkog održavanja + EZO) na stac. km 5+480,0+6+940,0

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-246

Izvorište Fonte Gaia, Kokoti te obuhvatni kanal br.2. Donja Raša - Program opažanja razina podzemne vode na postavljenim pizometrima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-245

Područje Grobinštine - Program provođenja istražnih radova i opažanja razina podzemne vode

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-361

Izrada geodetskog elaborata stvarnog stanja korita vodotoka Mala Belica na području k.o. Grbajel, 1,8 km

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-105

Regulacija dijela bujice Kajini - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-641

Istraživanja  za utvrđivanje "zatečenog" stanja podzemnih voda i površinskih  voda za potrebe izrade glavnih projekata SN Vransko polje-I. faza-Podsustav Malo Blato i Podsustav Gorčine

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-555

Geodetski elaborat za potrebe uređenja bujičnog vodotoka Sovlje u Tribunju

Stranice