Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-67

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Delnice

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-66

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Buze

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-578

FRISCO 2.3 - WP2 - usluge upravljanja i vođenja projekta - vanjska ekspertiza i usluge

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-377

Nabava i ugradnja klima uređaja za opremanje poslovnih prostora Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-281

Analiza provedbe postupaka javne nabave u izgradnji vodno-komunalne infrastrukture sufinanciranih sredstvima EU

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-65

Usluga čišćenja poslovnog prostora VGI Rijeka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-319

Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra za vode I. i II. Reda na području polja Rastok (k.o. Vrgorac i k.o. Orah)

Stranice