Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-580

PROJEKT FRISCO 2.3 - tehnička pomoć i troškovi komunikacijskih aktivnosti

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-598

Izrada glavnog-izvedbenog  projekta i ishođenje građevinske dozvole za usluge  na rekonstrukciji sa izmještanjem javnih kanala južno od zgrade Hrvatskih voda u Ulici grada Vukovara u Zagrebu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-583

Aktivna revizija izrade projektne dokumentacije navodnjavanja polja na otoku Korčuli (SN Malo Blato-Lumbarda, SN Čarsko polje, SN Smokvičko polje, SN Vrbovica -Kruševo, SN Bradat)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-37

Usluge udaljenog podatkovnog centra (usluga najma prostora za smještaj ICT opreme i najma infrastrukture)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-57

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "SUBOCKA - STRUG" U NOVSKOJ

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-1

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ORLJAVA-LONDŽA" U POŽEGI

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-620

Nadzor nad sanacijom gravitacijskog energetskog kanala - FAZA 4b - Delnice

Stranice