Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-101

Regulacija bujice Prapoće 2 - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-100

Regulacija bujice Prapoće 1 - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-97

Regulacija bujice Frankopan u Ravnoj Gori - izrada glavnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-134

Projekt uređenja akumulacije Rasinja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-634

Koncepcijsko rješenje zaštite od poplava dijela naselja Turanjski Goljaci u Karlovcu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-144

Uređenje kanala Runovića jaruge od stac. 0+000 do stac. 2+200 km  - tehnička dokumentacija održavanja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019-145

Projekt uređenja sedam bunara na području Općine Lovreč - tehnička dokumentacija održavanja

Stranice