Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-806

Radovi na uređenju uredskih prostorija (soba 318) upravne zgrade Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-264

Parcelacijski elaborat za regulaciju potoka Zlatarščica u K.o. Zlatar

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-379

Uređenja potoka Jabučeta od stacionaže 0+000 do stacionaže 1+700 u naselju Jabučeta - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-787

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz Bobotski kanal od km 42+200 do km 50+530 u k.o. Vladislavci i k.o. Čepin s pritocima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-786

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz Poganovačko-Kravički kanal od km 4+200 do 8+200 u k.o. Petrijevci i k.o. Čepin s pritocima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-785

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra uz kanal Crni Fok između pruge i autoceste u k.o. Josipovac i k.o. Čepin s pritocima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-780

Izrada istražnih bušotina na području Trpnja

Stranice