Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-637

Projekt revitalizacije riječnog rukavca Tišina u Čigoču

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-753

Nabava usluge arheološkog nadzora nad radovima  „Zaštita Hrvatske Kostajnice  od visokih voda rijeke Une"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-46

Revizija financijskih izvještaja za 2021. godinu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-6

Nabava usluga redudantnog povezivanja Hrvatskih voda na Internet

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-714

Izrada el. usklađenja katastra i zemljšne knjige,te elaborata parcelacije i formiranja građevinskih čestica  "Rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa od Selišta sunjskog do Graduse" IV faza

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-593

Retencija Lipa - novelacija idejnog projekta

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2021-586

Retencija Ljubljanija - novelacija idejnog projekta

Stranice