Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-50

Održavanje postojećeg informacijskog sustava za evidenciju i praćenje vlasničkih odnosa na javnom vodnom dobru

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-70

Usluge tehničkog ispitivanja instalacija i uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-66

Zaštitarska usluga tjelesne zaštite - VGO SJEVERNI JADRAN

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-194

Zamjena ulaznih vrata i izmjena dijela fasadne stolarije crpne stanice Vedrine

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-168

Servis 630 kVA transformatora sa CS "Ježevo"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-396

Izrada Studije utjecaja na okoliš - Implementiacija provedenih dodatnih istraživanja u ranije izrađenu Studiju utjecaja na okoliš (Akumulacija Miletinac)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2020-162

Defektaža crpnih agregata br. 1 i br. 6. CS Modrić

Stranice