Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-480

Parcelacijski elaborat za retenciju Kamenica I

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-591

Izrada Dokumentacije o nabavi za ugradnju mjernih uređaja na vodozahvatima javne opskrbe

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-400

Probno arheološko istraživanje na položaju Lukavec (stacionaže 1+0,00 - 1+200,00) u k.o. Potok

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-399

Stručni, geodetski i  geotehnički nadzor  i  koordinator  zaštite na radu tijekom izvođenja II etape "Sustav zaštite naselja Donja Jelenska i Zapolic od velikih voda Save i potoka Vlahinićka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-534

Izrada projektne dokumentacije uređenja bujice Duba Pelješka

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-156

Geodetska snimanja vodnih građevina na području VGO-a Mura i gornja Drava - snimanje r. Mure od rkm 0-48 km i r Drave od rkm 217-183 km

Stranice