Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-708

Geotehnički tehnološki nadzor radova s laboratorijskim ispitivanjima za obnovu Južnog nasipa Lonjskog polja na dionici 1 (0+500-0+710 i 1+220-1+370), dionici 4 (7+830-8+000)i dionici 5 (9+420-9+850)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-133

Geodetsko snimanje bujica na području VGI Vrgorac (bujica Pekin potok, Duboka)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-643

Projekt FRISCO1 - Usluga izrade Podloge za Bilateralnu metodologiju ekonomske procjene poplavnih šteta na prekograničnim slivovima

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-212

Usluge proljetne i jesenske preventivne deratizacije i dezinsekcije nasipa na području maloga sliva Česma-Glogovnica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-49

Nabava usluga izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-48

Nabava usluga snimanja vodno-komunalnih i regulacijsko-zaštitnih građevina na području Republike Hrvatske za potrebe izrade filma o sveukupnim djelatnostima Hrvatskih voda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-316

Održavanje unutarnjih prostora i okoliša, u GVL-u Šibenik za razdoblje svibanj 2018. - travanj 2019. godine

Stranice