Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-234

Sanacija zabatnih zidova crpne stanice Šašna Greda

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-387

Geodetski elaborat za evidentiranje vodnog dobra za vodotok Brodi u k.o. Sudovec

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-28

Usluga pranja i održavanja automobila za potrebe Direkcije i djelomično za VGO SREDNJA I DONJA SAVA i VGO GORNJA SAVA (vozila u Zagrebu)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-5

Nabava grafičkih i tiskarskih usluga (tisak vodočuvarskih dnevnika)

Prilozi:

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-49

Zaštitarske usluge za potrebe upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 220

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-9

Kava za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu i poslovne zgrade Hrvatskih voda u Osijeku - VGO za donju Dravu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2022-489

Stručni, geod., geoteh. nadzor  i  koordinator  ZNR nadzor nad izgadnjom "Rekonstrukcija savskog nasipa u Dubrovčaku Lijevom u duljini od oko 2,5 km"

Stranice