Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-518

Uređenje bujice Dragočevo u dužini od cca 300 m (iznad bivšeg Getroa) – glavni projekt

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-346

Usluga provedbe zaštite na radu tijekom izvođenja radova izgradnje čuvarnice Borovik - koordinator zaštite na radu II

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-251

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 23: područja malih slivova Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-250

Održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 22: područje malih slivova Mirna-Dragonja i Raša-Boljunčica

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-125

Geodetsko snimanje nasipa Diga s batimetrijskim snimanjem okolnog akvatorija

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-124

Geodetsko snimanje vodnih građevina za odvodnju unutarnjih voda melioracijskih sustava u dolini Neretve - 1. faza Opuzen ušće, Vidrice, Luke

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018-502

Izrada glavnog projekta uređenja potoka Slavjan

Stranice