Hrvatske vode
 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Jn 2017-838

Parcelacijski elaborat za rekonstrukciju uspornih  nasipa uz Trnavu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-855

Projekt sanacije stepenice i izgradnja taložnice na potoku Pokotina uzvodno od naselja Tisovac st. 6+900 (geodezija, projekt)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2017-857

Troškovi čišćenja i održavanja prostorija COP Županja, za razdoblje siječanj 2018. - prosinac 2018.

Stranice