Hrvatske vode
 

Pravni status

Hrvatske vode su pravna osoba za upravljanje vodama osnovane Zakonom o vodama („Narodne novine“ broj 107/95 i 150/05), osnivač Hrvatskih voda je Republika Hrvatska.

Pravni status ustanove tumači se pravnom osobom sui generis na koju se podredno primjenjuju propisi koji vrijede za ustanove. Tijelo upravljanja ustanovom je Upravno vijeće, a Voditelj poslovanja je generalni direktor.

Statut Hrvatskih voda