Hrvatske vode
 

Registar ugovora i okvirnih sporazuma iz EOJN RH (od 01.01.2018.godine)

U prilogu se nalazi Registar ugovora i okvirnih sporazuma iz EOJN RH (od 01.01.2018.godine)

Registar ugovora o javnoj nabavi

U prilogu se nalazi Registar ugovora o javnoj nabavi

Registar ugovora jednostavne nabave

U prilogu se nalazi Registar ugovora jednostavne nabave 2017.

Registar okvirnih sporazuma

U prilogu se nalazi Registar okvirnih sporazuma

Registar okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno ZJN 110-07 i 125-08

U prilogu se nalazi Registar okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno ZJN 110-07 i 125-08.