Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-159

Izrada glavnog projekta, izvedbenog projekta, geodetskog projekta, parcelacijskog elaborata, geodetskog elaborata iskolčenja, plana izvođenja radova izrađenog od imenovanog koordinatora I zaštite na radu i tendera za javnu nabavu radova za zahvat "Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde i zaštitnog zida na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Rečice"

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/256

Izgradnja ustave CS Podunavlje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/258

Izrada detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Velika Ludina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-283

Hidrotehnički radovi na području Aljmaškog rita

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-280

Nastavak građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju Palanjek uzvodno od Siska, prema izmijenjenom tehničkom rješenju

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-187

Izrada glavnog i izvedbenog projekta, elaborata iskolčenja građevina te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova (tendera) za zahvat Izgradnja nasipa uz desnu obalu Mrežnice te lijevu i desnu obalu Korane za zaštitu naselja Logorište, M. Švarča i Turanj u duljini od oko 4,5 km "

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-279

Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama Topola-Županja, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani  izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

Stranice