Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-88

Konzutantske usluge poboljšanja i unaprjeđenja sustava za upravljanje EU projektima Hrvatskih voda kao PT2

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/89

Konzultantske usluge za jačanje kapaciteta Hrvatskih voda kao PT2

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-266

Radovi osposobljavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.17: područje maloga sliva Karašica -Vučica, osim međudržavne rijeke Drave

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/265

Izrada akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/264

Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju u slivu vodotoka Žestilovac (II red) u sklopu EU projekta ForestFlow

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-267

Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške na dionicama CS Konjuša-Topola, Jaruge-Svilaj i Zadubravlje-Klakar-Ruščica izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

Grupa 1: Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionici CS Konjuša-Topola izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

Grupa 2: Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionici Jaruge-Svilaj izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

Grupa 3: Radovi na izvođenju modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa na dionici Zadubravlje-Klakar-Ruščica izgradnjom berme na zaobalnoj strani nasipa sa servisnim putem na kruni berme

Stranice