Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/219

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 4: područje maloga sliva Šumetlica-Crnac

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/218

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 2: područje maloga sliva Brodska Posavina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/217

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 1: područje maloga sliva Biđ-Bosut

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-180

Izvođenje radova zahvata Zaštita naselja Gradac i grada Pleternice od velikih voda Orljave - zaštitni i usporni nasip

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-124

Izvođenje radova na rekonstrukciji lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-162

Nabava radova na rekonstrukciji lijevoobalnog savskog nasipa u Davoru km 22+500 – km 23+800 s izgradnjom zaštitnog zida – radovi 3. i 4. faze

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/1

Stručni nadzor nad radovima građenja akumulacije Šumetlica.

Stranice