Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/66

Izvođenje radova modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa u Brodsko-posavskoj županiji na dionici od Klakara do Ruščice u dužini od oko 5 km, izgradnjom berme sa servisnim putem na zaobalnoj strani nasipa.

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/64

Izvođenje radova modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa u Vukovarsko-srijemskoj županiji na dionici od državne granice s Republikom Srbijom do CS Konjuša u dužini od oko 10,2 km, izgradnjom berme sa servisnim putem na zaobalnoj strani nasipa.

Stranice