Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-25

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridske ekoregije

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-24

Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-164

Izvođenje radova regulacije potoka Šumetlica u Novoj Gradiški uzvodno od tvornice Tanga, u k.o. Nova Gradiška

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-128

Izvođenje radova izgradnje retencije Planički Jarek s pripadajućim objektima na području grada Dugog Sela

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-122

Rekonstrukcija nasipa dužine 12,5 km između naselja Drnek - Suša - izrada glavnog (i izvedbenog) projekta s ishođenjem građevinske dozvole

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-19

 Sustavno ispitivanje kakvoće i nivoa podzemen vode na priljevnim područjima javno+ih vodocrpilišta vode za piće na području grada Zagreba u 2018. godini

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-247

Sustavno ispitivanje kakvoće podzemnih voda na vodnom području rijeke Dunav u razdoblju 2018. godini

 

Stranice