Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/255

Nabava informatičke opreme i pisača velikog formata - plotera za potrebe Hrvatskih voda

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/47

Radovi na saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovane višom silom ili zbog drugih okolnosti

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-254

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 12: Područje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja maloga sliva »Zagrebačko prisavlje« što uključuje: Grad Zaprešić i općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/253

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br.6: područje maloga sliva Ilova-Pakra

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/18

Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/5

Nabava usluga osiguranja nepokretne i pokretne imovine i osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti

Stranice