Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-134

Izvođenje radova sanacije brana Lagvić i Pustodol

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/242

 

 Nabava radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 32: područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-242

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 32: područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-241

 

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 5: područje maloga sliva Subocka-Strug

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-112

Izvođenje radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/249

Nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-242

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 32: područje malih slivova Neretva-Korčula i Dubrovačko primorje i otoci

Stranice