Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-241

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 5: područje maloga sliva Subocka-Strug

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-243

Obnova Južnog nasipa Lonjskog polja. na dionici 1 (0+500 - 0+710 i 1+220 – 1+370), dionici 4 (7+830 – 8+000) i dionici 5 (9+420 – 9+850)

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-52

Izrada detaljne projektne dokumentacije  objekata osiguranja vode iz r. Drave (Crpna stanica i most Krnjak II, ustave i pragovi na r. Karašici)  u okviru sustava navodnjavaja Karašica 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-137

Izgradnja akumulacije Kešinci

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-51

Usluga izrade detaljne projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Velika Ludina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-139

Izgradnja ustave CS Podunavlje

Prilozi:

Stranice