Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-109

Nastavak građenja obaloutvrde na lijevoj obali Save oko rkm 620, u naselju  Palanjek uzvodno od Siska, prema izmjenjenom tehničkom rješenju

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-240

Izgradnja lijeovobalnog nasipa rijeke Kupe uzvodno od željezničkog mosta u Karlovcu do Brodaraca od km 137+450 do km 144+300 – dovršetak 2. faze

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-104

Postupak nabave IC MS/MS

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-103

Postupak nabave HPLC ICP QQQ instrumenta

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-102

Postupak nabave LC MS/MS instrumenta

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017-184

Izrada glavnog i izvedbenog projekta, geodetskih elaborata parcelacije za područje izvlaštenja-javno vodno dobro i za područje vodnog dobra, elaborata iskolčenja građevina te tehničkog dijela dokumentacije za ustupanje radova (tendera) za zahvat "Izgradnja nasipa uz Koranu i Mrežnicu i regulacija potoka Sajevac na području k.o. Karlovac II, k.o. Gornje Mekušje i k.o. Turanj "

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/15

 Hidrološki radovi na površinskim vodama dalmatinskih slivova za razdoblje 1.travnja 2017. do 31. ožujka 2018.

 

Stranice