Hrvatske vode
 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/236

Nabava za Microsoft licenčni softver po trogodišnjem EAS (Enterprise Agreement Subscription) modelu liceniranja

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. OP 2017/14

Radovi uređenja potoka Jasenova i Žestilovac u sklopu EU Projekta ForestFlow u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. JN 2017/727

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 31: područje maloga sliva Vrljika

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. JN 2017/726

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 30: područje maloga sliva Matica

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. JN 2017/725

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 28: područje maloga sliva Cetina

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. JN 2017/724

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 27: područje maloga sliva Krka-šibensko primorje

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Ev.br. JN 2017/723

Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 26: područje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje

Stranice