Hrvatske vode
 

Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

ASTERIS - Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora

 

Naziv projekta: Prilagodba prodoru slane vode u scenarijima podizanja razine mora

Akronim: ASTERIS

SIMONA

(engl. Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System to support transnational cooperation for joint Danube Basin water management)

MALE INTERVENCIJE 2

Projekt Meander

Cilj međunarodnog G2G projekta ‘RAZVOJ KAPACITETA ZA HIDROMORFOLOŠKI MONITORING I MJERE U HRVATSKOJ’ (MEANDER) bio je razviti postupke i kapacitete za hidromorfološki monitoring na nacionalnoj razini, te izraditi metodologiju za tematsko i...

Twinning projekt

Twinning je instrument administrativne suradnje između javnih uprava zemalja korisnica i institucija zemalja članica Europske unije. Cilj Twinning projekata je pružanje pomoći zemlji korisnici kroz razvoj ljudskih potencijala, modernizaciju i...

Mađarsko - hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure

U ožujku 2012. godine upućena je Europskoj komisiji prijava za projekt: Mađarsko-hrvatski hidrografski atlas rijeke Mure na dionici od zajedničkog interesa, kratkim nazivom HAMURA. Projekt je prijavljen u sklopu IPA prekograničnog programa...

Jadranski projekt

Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području, Jadranski projekt, višegodišnji je projekt pokrenut od strane Vlade RH i Hrvatskih voda a provodi ga Jedinica za provedbu projekta zaštite od onečišćenja u priobalnim gradovima.