Hrvatske vode
 

Projekt Meander

Cilj međunarodnog G2G projekta ‘RAZVOJ KAPACITETA ZA HIDROMORFOLOŠKI MONITORING I MJERE U HRVATSKOJ’ (MEANDER) bio je razviti postupke i kapacitete za hidromorfološki monitoring na nacionalnoj razini, te izraditi metodologiju za tematsko i regionalno planiranje hidromorfoloških mjera revitalizacije vodotoka. Projekt su u financijskom i kadrovskom pogledu podržale hrvatska i nizozemska vlada, odnosno Agentschap NL u ime Ministarstva infrastrukture i okoliša Kraljevine Nizozemske. Od hrvatskih institucija u projektu su sudjelovale Hrvatske vode, odgovorne za integralno upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj, Državni zavod za zaštitu prirode koji obavlja stručne poslove zaštite prirode za Republiku Hrvatsku te Državni hidrometeorološki zavod, nacionalna meteorološka i hidrološka služba.

Osim razvoja kapaciteta za hidromorfološki monitoring i planiranje mjera revitalizacije vodotoka, rezultati projekta su prijedlozi za dva vodiča:

1. Vodič za hidromorfološki monitoring i ocjenu vodotoka u Hrvatskoj

Izrađeni vodič, protokol i informacijske liste za hidromorfološki monitoring i ocjenu vodotoka u Hrvatskoj, u potpunosti ispunjavaju zahtjeve Okvirne direktive o vodama EU. Vodič i njegova metodologija omogućuju monitoring osnovnih hidromorfoloških elemenata kakvoće u svrhu kvantitativne i kvalitativne hidromorfološke ocjene i klasificiranja vodotoka u Hrvatskoj.

2. Vodič za planove revitalizacije vodotoka

Izrađeni vodič za planove revitalizacije vodotoka sadrži opisane korake i metode koji korisnicima mogu olakšati izradu planova revitalizacije vodotoka. On se sastoji iz 3 dijela - dio A je prikaz konteksta, dio B opis koraka, a dio C lista i kratki opis primjera i alata.