Hrvatske vode
 

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2021. godini na razdoblje do 5 godina

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2021.g. na području VGO-a za srednju i donju Savu

Javni natječaja za zakup javnog vodnog dobra u 2021.g. za razdoblje do 5 godina

Javni poziv za kupnju dionica - Vodoprivreda Novska

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra VGO Rijeka

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2021. godinu na području VGO-a Varaždin

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2021. godini na razdoblje do 5 godina

Poziv za dostavu Zahtjeva za odabir ovlaštenog brokera u osiguranju

Javni poziv - Usluga upravljanja arhivskom građom-JN 2020-45

Javni poziv - prikupljanje ponuda za kupnju udjela Hrvatskih voda u trgovačkom društvu Vodoprivreda Novska

Stranice