Hrvatske vode
 

Javni poziv - Usluga upravljanja arhivskom građom-JN 2020-45

Javni poziv - prikupljanje ponuda za kupnju udjela Hrvatskih voda u trgovačkom društvu Vodoprivreda Novska

Prvi javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2020. godini na razdoblje do 5 godina

Pojašnjenje i dopuna poziva za prikupljanje ponuda

Poziv na dostavu za prikupljanje ponuda za nabavu kredita

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu za područje VGO za gornju Savu

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu za područje VGO Split

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu na području VGO Osijek

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za područje VGO Rijeka 4 kruga

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu na području VGO-a Varaždin

Stranice