Hrvatske vode
 

Poziv za dostavu Zahtjeva za odabir ovlaštenog brokera u osiguranju

Javni poziv za iskazivanje intresa za povremeno korištenje prostora Edukativno vodnog centra Drava kod Legrada

3. Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2019.

Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2019.

Javni natječaj za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2019.

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2019. za područje VGO za gornju Savu

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2019. godinu za VGO-a srednja i donja Sava

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2019. godinu na području VGO-a Varaždin

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2019. godinu za VGO Osijek

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za područje VGO Rijeka

Stranice