Hrvatske vode
 

Prvi javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra u 2020. godini na razdoblje do 5 godina

Pojašnjenje i dopuna poziva za prikupljanje ponuda

Poziv na dostavu za prikupljanje ponuda za nabavu kredita

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu za područje VGO za gornju Savu

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu za područje VGO Split

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu na području VGO Osijek

Javni natječaj za zakup javnog vodnog dobra za područje VGO Rijeka 4 kruga

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra za 2020. godinu na području VGO-a Varaždin

Poziv za dostavu Zahtjeva za odabir ovlaštenog brokera u osiguranju

Javni poziv za iskazivanje intresa za povremeno korištenje prostora Edukativno vodnog centra Drava kod Legrada

Stranice