Hrvatske vode
 

Odluka kojom se utvrđuje tekst Javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra i tekst Uvjeta Javnog Natječaja za zakup javnog vodnog dobra za područje VGO za slivove sjevernog Jadrana u 2018.g.

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2017. godini

Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2017. godini

Javni natječaj za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2017. godini

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Stranice