Hrvatske vode
 

Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2016. godini

Javni natječaj za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2016. godini

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2016. godini

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih i stručnih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2016. godini

Rok za dostavu ponuda: 28.06.2016.

Objava dodjele ugovora - Prud - HV/QCBS/MT-C7

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/QCBS/MT- C7 Nadzor nad izgradnjom biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Prud, Pod-projekt Metković, Južno priobalno područje, I 2014/383

Objava dodjele ugovora - Prud - HV/NCB/MT-WG-2

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/NCB/MT-WG-2 BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA PRUD, Izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i primopredaja, Pod-projekt Metković, Južno Priobalno, I 2014/382

Objava dodjele ugovora - Rijeka - Grobnik HV/QCBS/RG-C9

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/QCBS/RG-C9 Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Svilno IV., Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik, Sjeverno priobalno područje

Objava dodjele ugovora - Rijeka - Grobnik HV/NCB/RG-W-8

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/NCB/RG-W-8 Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Svilno IV., Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka - Grobnik, Sjeverno priobalno područje

Objava dodjele ugovora - Pula - HV/NCB/PU-W-8

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/NCB/PU-W-8 Izrada, montaža, testiranje i primopredaja nadzorno - upravljačkog sustava dijela kanalizacijskog sustava Pula, Sjeverno priobalno područje

Objava dodjele ugovora - Pula - HV/QCBS/PC-C5

U prilogu se nalazi dokument "Objava dodjele ugovora - PROJEKT ZAŠTITE OD ONEČIŠĆENJA VODA U PRIOBALNOM PODRUČJU 2".

Oznaka natječaja/ugovora: HV/QCBS/PC-C5 Nadzor nad izgradnjom podmorskog ispusta Pula, I 2014/115, Sustav odvodnje otpadnih voda grada Pule, Sjeverno priobalno područje

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

U prilogu se nalazi Odluka o utvrđivanju uvjeta javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra i javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2015. godini na razdoblje do 5 godina (četvrta izmjenjena verzija).

Stranice