Hrvatske vode
 

Poziv na nadmetanje vezano za HV/NCB/MT-WG-2

U prilogu se nalazi Poziv na nadmetanje vezano za HV/NCB/MT-WG-2, BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA PRUD, Izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i primopredaja.

Objava dodjele ugovora - Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, HV/NCB/K-W-4

Oznaka natječaja/ugovora:
HV/NCB/K-W-4 Izgradnja gradske kolektorske mreže naselja Malinska 2. Faza, Kanalizacijski sustav malinska, Sjeverno priobalno područje.

Objava o poništenju nadmetanja HV/NCB/MT-WG-2

U prilogu se nalazi dokument "Objava o poništenju nadmetanja" vezano za HV/NCB/MT-WG-2, BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA PRUD.

Poziv na nadmetanje vezano za Kanalizacijski sustav Malinska, HV/NCB/K-W-4

U prilogu se nalazi Poziv na nadmetanje vezano za Kanalizacijski sustav Malinska, HV/NCB/K-W-4, Izgradnja gradske kolektorske mreže naselja Malinska 2. faza, I 2015/146.

Poziv na nadmetanje vezano za HV/NCB/MT-WG-2

U prilogu se nalazi Poziv na nadmetanje vezano za HV/NCB/MT-WG-2, BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA PRUD, Izrada, dobava, izgradnja, montaža, testiranje i primopredaja.

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

U prilogu se nalazi Odluka o utvrđivanju uvjeta javnog natječaja za zakup javnog vodnog dobra i javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra u 2015. godini na razdoblje do 5 godina.

Poziv na nadmetanje vezano za Ugovor HV/NCB/RG-W-8

u prilogu se nalazi Poziv na nadmetanje vezano za Ugovor HV/NCB/RG-W-8, I 2015/74, Sustav odvodnje otpadnih voda Rijeka – Grobnik, Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Svilno IV.

Poziv za iskazivanje interesa vezano za Ugovor HV/QCBS/RG-C9

U prilogu se nalazi Poziv za iskazivanje interesa vezano za Ugovor HV/QCBS/RG-C9 - Nadzor nad izgradnjom kanalizacijske mreže naselja Svilno IV. Ovaj poziv zainteresiranim ponuditeljima nastavak je Opće obavijesti o nabavi za ovaj projekt kakva je objavljena u Development Buisinessu, tiskano izdanje br. WB 760 od 16. listopada 2009.g., te online verzija od 23. rujna 2009.g.

Objava o poništenju nadmetanja vezano za Ugovor HV-NCB-DU-W-2

U prilogu se nalazi objava o poništenju nadmetanja vezano za Ugovor HV-NCB-DU-W-2 Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Trsteno: Izgradnja kolektorske mreže (gravitacijski i tlačni koletori) s pripadajućim crpnim stanicama, I 2014/172.

Poziv na nadmetanje - Sustav odvodnje otpadnih voda grada Pule

U prilogu se nalazi poziv za podnošenje ponuda koji slijedi Opću obavijest o nabavci za ovaj Projekt objavljen u United Nations Development Business broj 760/09 od 16. listopada 2009. i online verziji od 23. rujna 2009.

Republika Hrvatska dobila je zajam od Međunarodne Banke za obnovu i razvoj za troškove Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 - zajam 7640/HR s namjerom da se dio sredstava zajma koristi za plaćanja temeljem sljedećeg ugovora: HV/NCB/PU-W-8 Izrada, montaža, testiranje i primopredaja nadzorno - upravljačkog sustava dijela kanalizacijskog sustava Pula, građevinski i montažerski radovi s nabavom materijala i opreme.

Stranice