Hrvatske vode
 

Objava o poništenju nadmetanja vezano uz Ugovor HV/NCB/DU - CWG - 2

U prilogu se nalazi Objava o poništenju nadmetanja vezano za Ugovor HV/NCB/DU - CWG – 2, BILJNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA TRSTENO: Projektiranje, dobava, izgradnja, montaža, testiranje, puštanje u rad i primopredaja, I 2014/171.

Javni natječaj za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih publikacija iz područja upravljanja vodama u 2015. godini

Javni natječaj za davanje u zakup javnog vodnog dobra

Objavljuje se javni natječaj za davanje u zakup zemljišta u pravnom statusu javnog vodnog dobra, u naravi zemljište u uređenom i neuređenom inundacijskom području, za poljoprivredne, sportske i gospodarske djelatnosti, kako je propisano Odlukom o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru ("Narodne novine" broj: 89/2010, 88/2011).

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova iz područja upravljanja vodama

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova iz područja upravljanja vodama u 2012. godini.

Javni natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata iz područja upravljanja vodama

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata iz područja upravljanja vodama u 2012. godini.

Javni natječaj

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda:

  • a) za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2012. godini
  • b) za sufinanciranje održavanja kongresa, konferencija, simpozija, okruglih stolova i sličnih manifestacija nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u 2012. godini

Javni natječaj za davanje u najam/zakup javnog vodnog dobra

Objavljuje se javni natječaj za davanje u najam odnosno zakup zemljišta u pravnom statusu javnog vodnog dobra koje u naravi predstavlja zemljište u uređenom i neuređenom inundacijskom pojasu, za poljoprivredne, sportske i gospodarske djelatnosti kako je propisano Odlukom o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru („Narodne novine“ broj: 89/2010).

Javni natječaj za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova

Predmet natječaja je dodjela financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje objavljivanja znanstvenih knjiga i zbornika radova iz područja upravljanja vodama u 2011. godini.

Stranice