Hrvatske vode
 

Radionica za izradu novog Aplikacijskog obrasca i Analize troškova i koristi

U organizaciji Posredničkog tijela razine 2 i Posredničkog tijela razine 1 održana je radionica vezana uz izradu i način ispunjavanja novog Aplikacijskog obrasca, odnosno o promjenama koje donosi financijsko razdoblje 2014-2020. Naglasak radionice, koja je održana u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda, stavljen je na detaljnije upute za ispunjavanje aplikacijskog obrasca, posebice institucionalni ustroj odnosno analizu sposobnosti krajnjeg korisnika i CBA poglavlje u skladu s novim vodičem za izradu analize troškova i koristi (cost-benefit analizu - CBA), EIA poglavlje, klimatske promjene i dr.

Novi vodič za CBA za velike investicijske projekte objavila je u prosincu prošle godine Europska komisija, u skladu s novom kohezijskom politikom za financijsko razdoblje 2014 – 2020. Vodič su izradili stručnjaci JASPERS-a kao logičan nastavak prijašnjeg izdanja ovog vodiča iz 2008. godine. Novo izdanje vodiča revidirano je i prošireno sukladno novim saznanjima o provođenju EU politike i metodologijama koje je potrebno primjenjivati prilikom izrade analize troškova i koristi, te je u njega uključeno prethodno iskustvo iz pripreme projekata i aplikacija u programskom razdoblju kohezijske politike 2007 – 2013.

Glavni ciljevi ovog vodiča odražavaju specifične zahtjeve Europske komisije prema zemljama članicama prilikom prijave velikih projekata te je glavna zadaća ovog dokumenta prikazati zajednička načela i pravila za primjenu pristupa izradi CBA u praksi. Analiza troškova i koristi za velike projekte ima dvostruku svrhu. Kao prvo, mora se pokazati da je projekt poželjan s ekonomskog gledišta i da pridonosi ciljevima regionalne politike EU-a. Kao drugo, treba dokazati da je potreban doprinos iz Fondova kako bi projekt bio financijski održiv. Na temelju toga treba odrediti odgovarajuću razinu pomoći te ocijeniti sve učinke: financijske, ekonomske, socijalne, ekološke itd.

Na radionici su prisustvovali predstavnici konzultanata koji pripremaju projektne prijave za EU sufinanciranje, te djelatnici državnih tijela koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata. Uvodnu riječ održali su voditelj Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU, Robert Kartelo i načelnica Sektora za međunarodne projekte u Ministarstvu poljoprivrede, Karmen Cerar dok su glavni predavači radionice bili konzultanti JASPERS-a, David Tagg, Martin Schriever i Magnus Emanuelsson.

U prvom dijelu radionice Tagg je predstavio osnovne smjernice EU-a koje bi se trebale uzeti u obzirom prilikom izrade cost-benefit analize, a koja je sastavni dio cjelovite dokumentacije za prijavu projekata za sufinanciranje iz europskih fondova. Nastavno, u drugom dijelu radionice, predavači Schriever i Emanuelsson predstavili su osnovne razlike i nova poglavlja unutar novog aplikacijskog obrasca s posebnim naglaskom na zahtjeve koje EU ima u pogledu opisa institucionalnog ustroja krajnjeg korisnika, odnosno detaljnu analizu sposobnosti krajnjeg korisnika, pojašnjenje dopunskih pitanja u svezi utjecaja klimatskih promjena na projekte koji se prijavljuju, utjecaj na ciljeve nacionalne strategije u odnosu na EU 2020 strategiju, EIA poglavlje (koje će biti i obrađeno dodatno u okviru zasebne radionice), i druga značajna pitanja u novom aplikacijskom obrascu.

Galerija

RadionicaRadionicaRadionica