Hrvatske vode
 

Radni obilazak gradilišta sustava za navodnjavanje Valtura u Općini Ližnjan

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda, g. Danko Holjević, u društvu predstavnika izvođača radova, obišao je gradilište sustava navodnjavanja Valtura obuhvata 440 ha na području Općine Ližnjan u Istarskoj županiji. Investitor sustava je Istarska županija, a Hrvatske vode su posrednik. Krajnji korisnik je Kaznionica u Valturi.

Program izgradnje obuhvaća radove i prateće usluge na izgradnji proširenja sustava navodnjavanja Valtura  na ukupno 440 ha. Radovi obuhvaćaju izgradnju akumulacije Bakranjša volumena 632 500 m3, koja će se puniti vodom iz tri  postojeća bunara unutar kaznionice i zimi iz bunara Jadreški  putem dovodnog cjevovoda i betonskog kanala. Također, radovi obuhvaćaju i izgradnju crpne stanice kapaciteta 340 l/s sa usisnim cjevovodom iz akumulacije, opskrbnog tlačnog cjevovoda te distributivnog cjevovoda za navodnjavanje s hidrantima. Ukupna vrijednost investicije je 59.189.731 kuna. Ovaj investicijski program financira se putem državnog proračuna: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa  u obimu od 94 %,  te  Istarska  županija 6 %, od čega je do danas realizirano 88 % programa. U listopadu 2012. godine započela je provedba programa te se svi radovi planiraju završiti do početka lipnja 2015. godine.

Galerija