Hrvatske vode
 

Radni posjet u sklopu Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području II (Projekt Jadran)

Danas je generalni direktor Hrvatskih voda, Ivica Plišić,  sa zamjenikom Dankom Holjevićem  i svojim suradnicima:  Darkom Višnjićem, direktorom VGO Rijeka, Narcizom Dalsasom, voditeljem Jedinice za provedbu Projekta,   u sklopu  radnog  posjeta obišao  objekte koji se grade u  potprojektu Medulin, a koji je dio  Projekta zaštite od onečišćenja na priobalnom području II (Projekt Jadran).

Domaćini, Edo Krajcar, direktor komunalnog poduzeća Albanež d.o.o iz Medulina, Goran Buić načelnik Općine Medulin i gospodin Enco Crnobori  upoznali su uvažene goste sa objektima koji se grade u sklopu Projekta, sa vrijednošću investicije kao i sa ciljevima koji će biti postignuti nakon završetka Projekta.

Nakon toga obišli su gradilište UPOV-a Marlera kapaciteta 26000 ES-a, UPOV-a Premanutra kapaciteta 8400 ES, podmorske ispuste Marlera i Premantura kao i kanalizacijski sustav naselja Pomer i Banjole.