Hrvatske vode
 

Radni posjet zamjenika generalnog direktora Šibeniku na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr.sc. Danko Holjević u pratnji direktora Vodnogospodarskog odjela Split Mirka Duhovića, direktora šibenskog Vodovoda i odvodnje d.o.o.  Mihe Mioča i gradonačelnika grada Šibenika Željka Burića obišao je gradilište Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda  u Podsolarskom. Riječ je o EU projektu u koji  je Europska investicijska banka uložila 10 milijuna eura, a za koji je država osigurala 90% sredstava.

Na sustav odvodnje u gradu Šibeniku priključeno je gotovo 100% urbanog gradskog područja kao i Hotelsko naselje Solaris. Ukupna duljina mreže je 90-100km. Do izgradnje kolektora sve otpadne vode  sprovodile su se najkraćim putem do Šibenskog zaljeva i ispuštale u more preko 33 ispusta. Nakon njegove izgradnje sva otpadna voda koja se prethodno ispuštala u more ,putem dvije crpne stanice  i tlačnim cjevovodom transportira se do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Obalni kolektor je duljine 3.2 km a to je ujedno i  najveći i najdulji kolektor na kompletnom sustavu. Dr. Holjević je naglasio kako je pred Hrvatskim vodama,gradom Šibenikom i komunalnim društvima  veliki izazov i obveza da ispune Europske direktive o zaštiti voda jer bi do 2018. godine trebalo osigurati  pročišćavanje voda na području cijelog grada Šibenika. Važno je napomenuti i da se trenutno  radi i  na izgradnja crpne stanice u Ražinama,gradnja tlačnog cjevovoda od crpne stanice  Ražine/Brodomerkur do pročistača,izgradnja kolektora od Dalmarea do crpne stanice Mandalina kojom bi se trebao riješiti problem koji izaziva poplave na rotoru Mandalini,izgradnja kolektora  uz Podsolarskom te najveći dio a to je izgradnja kolektora  od zone Podi preko Donjeg polja,  te se očekuje kako će se svi potrošači u Ražinama i Podima priključiti na kolektor do kraja 2016.godine.

Galerija

Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr.sc. Danko Holjević Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - gradilišteZamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda dr.sc. Danko Holjević